Kiedy niezbędne jest przeprowadzenie badania ważności zbiornika LPG?

Auto kupione za granicą

Konieczne zalegalizowanie zbiornika w Polsce.

Minął 10-letni okres ważności

Niezbędne badania okresowe zbiornika.

Zagubione dokumenty zbiornika

Niezbędne przeprowadzenie badań doraźnych.

Auto uczestniczyło w kolizji

Konieczne badania doraźne.

Ile to kosztuje?

Legalizacja zbiornika jest o około 50% tańsza, niżeli zakup i montaż nowego zbiornika.

Dlaczego warto u nas?

Ponieważ tylko u nas przeprowadzisz legalizację zbiornika oraz badania techniczne pojazdu pod jednym dachem!

PROMOCJA!

Do każdej legalizacji zbiornika

sprawdzenie instalacji gazowej gratis!

Zapytaj o wolne terminy!     790 346 161

Zbiorniki LPG

Badania okresowe

Badanie okresowe  dla zbiorników LPG posiadających znak TDT  wykonujemy jednorazowo po dziesięcioletnim okresie eksploatacji.  Zakres badania okresowego obejmuje:

  • rewizje zewnętrzną,
  • rewizję wewnętrzną,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową,
  • inne próby i badania (np. pomiar grubości ścianek zbiornika).

Badania doraźne

Badania doraźne wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych:.
Eksploatacyjne – wykonywane na wniosek eksploatującego w przypadku:

  • zagubienia dokumentów od zbiornika LPG
  • zmiany właściciela zbiornika LPG,
  • naprawy, regulacji, wymiany elementów osprzętu zabezpieczającego zbiornika,
  • przekroczenia dopuszczalnych parametrów zbiornika,
  • wystąpienia innych okoliczności mogących obniżyć poziom bezpieczeństwa eksploatacji zbiornika.

Poawaryjne lub powypadkowe – związane z niebezpiecznym uszkodzeniem zbiornika lub nieszczęśliwym wypadkiem związanym z jego eksploatacją.
Kontrolne – przeprowadzane w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

Wykaz niezbędnych dokumentów

Jeżeli samochód zarejestrowany jest na terenie Polski:
– ksero dowodu rejestracyjnego (dwie strony),
– w dowodzie rejestracyjnym musi być informacja o instalacji LPG w rubryce P3 „P/LPG” lub w środku dowodu rejestracyjnego musi znajdować się pieczątka oraz podpis z wydziału komunikacji z informacją o instalacji LPG
– jeżeli pojazd został kupiony, ale jeszcze nie przerejestrowany, należy dostarczyć wraz z pojazdem dowód zakupu lub umowę kupna-sprzedaży
Jeżeli samochód jest sprowadzony z zagranicy:
– ksero zagranicznego dowodu rejestracyjnego w którym musi być informacja o instalacji LPG (zazwyczaj jest to znaczenie „G”, „G3”, „Gasinstalattie” lub „Benzin/Flusiggas”
– ksero umowy kupna-sprzedaży lub faktura zakupu pojazdu, która potwierdzi, że wnioskodawca jest właścicielem sprowadzonego pojazdu.

Przykładowe oznaczenia na zbiorniku

NRT12A0431 – symbol i numer zbiornika

1402 – rok i miesiąc produkcji (2014 rok, luty)

D720 – średnica zbiornika

80L – litraż butli

NAP 80% – wartość procentowa maksymalnego napełnienia

Umów termin! 

  790 346 161