Kiedy niezbędne jest przeprowadzenie badania ważności zbiornika LPG?

Auto kupione za granicą

Konieczne zalegalizowanie zbiornika w Polsce.

Minął 10-letni okres ważności

Niezbędne badania okresowe zbiornika.

Zagubione dokumenty zbiornika

Niezbędne przeprowadzenie badań doraźnych.

Auto uczestniczyło w kolizji

Konieczne badania doraźne.

Ile to kosztuje?

Legalizacja zbiornika jest o około 50% tańsza, niżeli zakup i montaż nowego zbiornika.

Dlaczego warto u nas?

Ponieważ tylko u nas przeprowadzisz legalizację zbiornika oraz badania techniczne pojazdu pod jednym dachem!

Zbiorniki LPG

Badania okresowe

Badanie okresowe  dla zbiorników LPG posiadających znak TDT  wykonujemy jednorazowo po dziesięcioletnim okresie eksploatacji.  Zakres badania okresowego obejmuje:

  • rewizje zewnętrzną,
  • rewizję wewnętrzną,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową,
  • inne próby i badania (np. pomiar grubości ścianek zbiornika).

Badania doraźne

Badania doraźne wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych:.
Eksploatacyjne – wykonywane na wniosek eksploatującego w przypadku:

  • zagubienia dokumentów od zbiornika LPG
  • zmiany właściciela zbiornika LPG,
  • naprawy, regulacji, wymiany elementów osprzętu zabezpieczającego zbiornika,
  • przekroczenia dopuszczalnych parametrów zbiornika,
  • wystąpienia innych okoliczności mogących obniżyć poziom bezpieczeństwa eksploatacji zbiornika.

Poawaryjne lub powypadkowe – związane z niebezpiecznym uszkodzeniem zbiornika lub nieszczęśliwym wypadkiem związanym z jego eksploatacją.
Kontrolne – przeprowadzane w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

Wykaz niezbędnych dokumentów

Jeżeli samochód zarejestrowany jest na terenie Polski:
– ksero dowodu rejestracyjnego (dwie strony),
– w dowodzie rejestracyjnym musi być informacja o instalacji LPG w rubryce P3 „P/LPG” lub w środku dowodu rejestracyjnego musi znajdować się pieczątka oraz podpis z wydziału komunikacji z informacją o instalacji LPG
– jeżeli pojazd został kupiony, ale jeszcze nie przerejestrowany, należy dostarczyć wraz z pojazdem dowód zakupu lub umowę kupna-sprzedaży
Jeżeli samochód jest sprowadzony z zagranicy:
– ksero zagranicznego dowodu rejestracyjnego w którym musi być informacja o instalacji LPG (zazwyczaj jest to znaczenie „G”, „G3”, „Gasinstalattie” lub „Benzin/Flusiggas”
– ksero umowy kupna-sprzedaży lub faktura zakupu pojazdu, która potwierdzi, że wnioskodawca jest właścicielem sprowadzonego pojazdu.

Przykładowe oznaczenia na zbiorniku

NRT12A0431 – symbol i numer zbiornika

1402 – rok i miesiąc produkcji (2014 rok, luty)

D720 – średnica zbiornika

80L – litraż butli

NAP 80% – wartość procentowa maksymalnego napełnienia

Umów termin! 

  790 346 161